Se suspenen les classes presencials a tot Catalunya i també a Espanya als Instituts.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 99238 Shares

Se suspenen les classes presencials a tot Catalunya i també a Espanya als Instituts.

La nova onada de la Covid-19 corre per tot el país, recentment s'han reportat una mà de casos y malauradament, morts, a causa de la Covid-19. La majoria d'aquests incidents han estat mostrats als Instituts i Col·legis, de tal manera que la propagació és gairebé inevitable si no hi posem fil a l'agulla. Al final al Ministeri d'Educació i el Departament d'Ensenyament han arribat a la conclusió, que s'han de suspendre quan abans millor totes les classes presencials per tall de preservar tan la salut com la vida de la població.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty