Ο Γνωστός τραππερ Trannos

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 93155 Shares

Ο Γνωστός τραππερ Trannos

Ο Γνωστός τραππερ trannos πέθανε σε τροχαίο κοντά στα άνω λιόσια όλος ο κόσμος θρήνοι κλαίει η μισή Ελλάδα ήταν πολυ μικρός ηλικία 22 στοιχεία για θάνατο πέθανε στις 21:00 το βράδυ

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty