Czy rowery elektryczne s? legalne?

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 11291 Shares

Na ulicach spotykamy co raz wi?cej rowerów elektrycznych i nie zastanawiamy si? czy ich obecno?? jest legalna. W tym artykule rozwiejemy wszelkie wasze w?tpliwo?ci.
Moda na rower zasilane energi? elektryczn? wzi??a si? z Holandii gdzie rower jest g?ównym ?rodkiem transportu. Obecnie w Polsce ich obecno?? nikogo nie dziwi ale zdarzaj? si? wyj?tki. Otó? wyrafinowani konsumenci decyduj? si? na zakup roweru elektrycznego na zamówienie. Rower ten ma o wiele wi?ksz? moc oraz zasi?g natomiast stanowi zagro?enie dla uczestników ruchu drogowego. Bowiem owa bateria mo?e zap?on??. Z tego powodu sejm RP uchwali? ustaw? o pojazdach elektrycznych sensu stricte.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty