Sejba ta droga F'garaxx gewwa wied il ghajn

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 57473 Shares

Tfittxijja ghal persuna mgharuf mal pulizijja bl-isem ta Matthew Fenech 'il'gabbettu' qed jigi mfittex mil pulizija ta l-iskwadra ta' kontra l-isplussiv wara li allegatament kellu x'jaqsam f'xi karozzi bombi. Dan wara li ghamel xi reati u rrizista xi arresti fil konfront tal pulizijja tal RIU flimkien ma pulizijja pajzana f'awwissu li ghadda flimkien ma 'Yurgen Fenech' ta 19- il sena gewwa l festa ta hazzabbar. fl-istess lejl huma inzammu arrestati gewwa id Depot tal furjana ghal 24 siegha shah. Dan sehh wara li nsabu xi sustanzi tal kokaina u exstasy gol bwiet tal allegati. Jekk xihadd ghandu xi informazjoni dwar fejn jinsab jek jghogobkom irrapurtaw f kul ghassa li ssibu.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty