Björn Baloo

Saturday 18 September 2059 24070 Shares

Björn Baloo

Björ Baloo har återvänt till sverige efter veckors exil i Italien. Han har nu betalat sin parkeringsbot och är således välkommen tillbaka i detta land som förut kallades sverige. numera kallat nya islamiska krigarnas utbildningscenter.

loading Biewty
loading Biewty 3